Vi levererar endast till personer som har fyllt 18 år. Genom att beställa intygar du att du är 18 år och vi förbehåller oss rätten att neka leverans om så inte är fallet.

Lägsta ordervärde

JallaJalla.se har inget lägsta ordervärde som du som kund måste beställa för.

Avtal och Beställning

För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste kunden skapa ett konto och acceptera villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Sede retail products & service AB:s integritetspolicy.

Betalning

Betalning sker via Swish om inget annat anges.

Garantier

Vi på Sede retail products & service AB vill att du som köpare ska vara nöjd med din produkt och rekommenderar att när det är möjligt, så fort som möjligt öppna och undersöka dina produkter för skador så fort du mottagit varan. Om du mot förmodan har mottagit en skadad produkt, kontakta Sede retail products & service AB omgående via e – post på  order@JallaJalla.se
 
Vi gör allt för att du ska motta dina produkter i ett bra skick. Har du mot förmodan inte mottagit dina produkter, kontakta oss på en gång via e – post på  order@jallajalla.se eller kolla igenom din e – post för eventuella aviseringar för status på din order.
 
Upptäcker du produktionsfel, hjälper vi på Sede retail products & service AB dig och försöker ersätta dig så fort som möjligt. Vi kommer antingen ersätta samma produkt (om tillgänglig), eller förse dig med en liknande produkt (efter överenskommelse med dig), eller erbjuda dig full återbetalning. Detta gäller endast om felet uppstår inom 30 dagar efter köp. Vi erbjuder detta på dessa produkter:
  • Cigaretter
  • Ej utgånget datum på godis, läsk, chips

Garantiärenden

Kontakta oss alltid innan en garantiretur. Efter vårt godkännande skickas varan in tillsammans med faktura och en felbeskrivning. Vi kommer göra allt för att rätta till problemet med reparation eller utbyte till en ny vara. Om vi inte skulle komma överens kan du vända dig till allmänna reklamationsnämnden, vars utslag vi under alla omständigheter kommer följa.

Retur

Kontakta oss alltid innan en Retur. Varan som returneras måste vara i originalskick och i oskadad originalförpackning. Produkten skall returneras tillsammans med faktura/kvitto och en notering om vilket konto ni önskar få återbetalningen till. Var noga med att packa produkten väl (använd gärna samma emballage som ni mottog den i) och märk kartongen med ”RETUR”. Vid retur står kunden för fraktkostnad och transportrisk. Vi löser inte ut paket som skickas mot efterkrav. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en returavgift samt faktisk fraktkostnad tur/retur och faktura avgift. Vid retur debiteras full fraktkostnad även om frakten från början var fri.

Ångerrätt

  • Du som kund har i enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal alltid 14 dagars ångerrätt vid köp på Internet. Ångerfristen börjar löpa från den dag du hämtar eller mottar varan på utlämningsstället eller den dag du mottagit leveransen i brevlåda. Önskar du att nyttja din ångerrätt måste du meddela JallaJalla.se detta på ett tydligt sätt inom 14 dagar. Därefter har du 14 dagar på dig att återsända varorna till JallaJalla.se på egen bekostnad. Produkter med bruten förpackning har ingen ångerrätt och ev fraktkostnad bekostas av kunden. Kontakta supporten för samtliga returärenden.
  • I det fall en vara är använd mer än nödvändigt har JallaJalla.se rätt att göra ett värdeminskningsavdrag som kan uppgå till 100% av varans värde.

 

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

  • Varor som har tillverkats enligt kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel.
  • Avser en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal,
  • Avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten.

Reklamationer

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamationen skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts (skälig tid för upptäckt av fel är 2 månader). Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Eventuella sprickor i glas eller plast skall meddelas inom skälig tid och så snart felet borde ha upptäckts.

Vid ångerrätt & reklamation

Varorna skall vid nyttjande av ångerrätten sändas till:

Sede retail products & service ab
Karlagatan 12
65223 Karlstad

Med angivande om att man önskar ångra sitt köp. Varorna får inte sändas mot postförskott. Kunden står för returfrakten.

För att ångerrätten skall kunna göras gällande gäller följande villkor:

  • Varan ska vara oanvänd.
  • Originalförpackningen skall vara oskadad.
  • Produkten skall vara komplett, dvs. alla tillbehör måste returneras.

Återbetalning av ångerrätt

Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska E-handlaren betala tillbaka konsumentens betalning (minus eventuell kostnad för återfrakt förutsatt att E-handlaren har informerat konsumenten om att konsumenten står denna fraktkostnad vi utövande av ångerrätten) inom 14 dagar från den dag då E-handlaren mottagit meddelandet.

Om E-handlaren inte har mottagit produkten har E-handlaren rätt att avvakta återbetalning till det som sker först av att: (i) produkten har kommit åter eller (ii) till dess kunden har lämnat ett bevis på att produkten återsänts.

Återbetalning vid reklamation

Om konsumenten reklamerar produkten, och E-handlaren har godkänt reklamationen, ska E-handlaren återbetala hela beloppet, inklusive fraktkostnader och annan ersättning som konsumenten har rätt till enligt tvingande lagstiftning. Återbetalningen ska ske utan onödigt dröjsmål från beslut om godkänd reklamation.

Villkor för återbetalning

E-handlaren ska utföra återbetalningen med samma betalningssätt som vid köpet. E-handlaren har rätt att återbetala beloppet till konsumenten på annat sätt om konsumenten aktivt har godkänt sådant återbetalningssätt. Observera att förkryssade rutor räknas inte som ett aktivt godkännande från konsumenten.

Alternativ tvistlösning

Alternativ tvistlösningsorgan i Sverige är ARN ( Allmänna reklamationsnämnden ) och EU ODR. Nedan har du hur du kontakta båda tvistlösningsorgan:

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
www.arn.se

EU ODR

https://ec.europa.eu/odr

Leverans och transport

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Sede retail products & service AB skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

Länder vi levererar inom:

Sverige

Leveranstid

Vi försöker att alltid leverera dina varor inom 1 timma, och oftast mycket snabbare än så. Vi kan dock inte garantera att det alltid är leverans inom en timma, men då hör vi av oss till dig så fort vi kan. 

Leveransförseningar

Som vi skrev ovan har vi som ambition att alltid försöka att leverarea en order inom en timma, men hinder kan naturligtvis uppstå längst vägen. Upptäcker vi att vi inte kan/kommer att hinna leverarea inom en timma, så ringer vi kunden och berättar detta.

Fraktkostnad

Vi tar ut en utkörningsavgift på alla orders, och den baseras på vart du vill ha dina varor utkörda till. För mera infoformation om olika taxor så kan du besöka kassa sidan där du får se alla våra utkörningspriser.

Transportskador

Skulle en eller flera varor du köpt av oss skadas under transporten, så hör av dig snarast möjligt till oss. Vi försöker då att ersätta dig med samma, eller liknande produkt så fort som möjligt.

Orderbekräftelser

Du erhåller efter genomförd beställning en orderbekräftelse dels på skärmen och dels i form av e-post till den adress du har angett. Det kan vara en god idé att skriva ut bekräftelsen.

Personuppgifter

Sede retail products & service AB tillämpar vid var tid gällande regelverk om behandling av personuppgifter och arbetar kontinuerligt för att på bästa sätt skydda din integritet. Denna ”Information om personuppgifter” hjälper dig att förstå hur vi använder dina personuppgifter som du lämnar till oss när du t.ex. skapar ett konto på eller handlar varor från webbplatsen www.jallajalla.se.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Sede retail products & service AB org. nr. 559390-9061, 652 23 Karlstad, tel: 0767700211 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss.

För vilka ändamål behandlar Sede retail products & service AB dina personuppgifter?

Vi behandlar främst dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, t.ex. administrera ditt användarkonto, hantera din beställning av en vara och ge service och support. Nedan hittar du mer information om varje ändamål där också den rättsliga grunden för vår behandling framgår.

Hur vi använder personuppgifter

Vi använder främst dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, t.ex. administrera ditt användarkonto, hantera din beställning av en vara och ge service och support. Nedan hittar du mer information om varje ändamål där också den rättsliga grunden för vår behandling framgår.

För dig som är kund

När du beställer varor från webbplatsen ber vi dig att ange bl.a. ditt personnummer och din kontaktinformation så att vi kan hantera din beställning.

Ditt personnummer används för att verifiera att du är myndig. Den rättsliga grunden för att behandla ditt personnummer är att vi har en laglig skyldighet att göra det pga. åldersgräns vid försäljning av tobaksprodukter. Vid beställning av övriga produkter utan åldersgräns är den rättsliga grunden vårt berättigade intresse att försäkra oss om att endast personer över 18 år ska kunna handla på webbplatsen där också tobaksprodukter säljs.

Övriga personuppgifter såsom kontaktuppgifter och betalinformation behöver vi för att kunna administrera och leverera din beställning och tillhandahålla service. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för att Sede retail products & service AB ska kunna uppfylla avtalet med dig. Om du inte lämnar de uppgifter som vi efterfrågar vid beställning kan du inte genomföra beställningen.

Sede retail products & service AB sparar även din orderhistorik, dvs. information om vilka varor du beställt, antal, datum och pris. Vi sparar sådan dokumentation för att kunna ge dig kvalificerad service efter beställningen, samt för att hantera eventuella reklamationer, och krav under gällande lagstiftning. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att kunna ge god service och därigenom bidra till säker användning av våra varor samt att vi ska kunna göra erforderliga bedömningar, fullgöra våra skyldigheter och tillvarata våra rättigheter i samband med reklamationer.

Sede retail products & service AB behandlar också dina kontaktuppgifter och din orderhistorik i syfte att utföra marknadsundersökningar. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att göra sådana undersökningar i syfte att kunna utvärdera och förbättra våra produkter.

Dina uppgifter kan också i övrigt komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, t.ex. enligt bokföringslagen.

Dina uppgifter behandlas så länge de behövs för att vi ska kunna administrera beställningen och ge service till dig, samt för att hantera eventuella reklamationer och krav gällande lagstiftning, dock längst ett år efter din beställning om vi inte har en rättslig förpliktelse att spara dem längre.

För dig som har användarkonto

När du skapar ett användarkonto på webbplatsen ber vi dig att lämna viss information om dig själv, t.ex. ditt namn och din e-postadress. Vi behandlar dessa uppgifter för att skapa och kunna administrera ditt konto. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att tillhandahålla och administrera ditt användarkonto.

När du gör en beställning inloggad på kontot gäller även ändamålen och de rättsliga grunderna som beskrivs ovan under ”För dig som är kund”. Om du inte lämnar de uppgifter som vi efterfrågar vid skapande av konto kan du inte skapa kontot. Du är dock av detta skäl inte förhindrad att beställa produkter på webbplatsen.

Du kan när som helst logga in på ”Mina sidor” och uppdatera de flesta av de personuppgifter som du lämnat där.

För dig som kontaktar kundservice

När du kontaktar kundservice behandlar vi de personuppgifter som du i förekommande fall lämnar för att administrera ditt kundserviceärende. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt ärende. Dina uppgifter kan också i övrigt komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enlig lag, t.ex. produktsäkerhetslagen.

För dig som är besökare på webbplatsen

När du besöker webbplatsen samlar vi in information om din IP-adress (se även Sede retail products & service AB om cookies). Notera att även vissa andra företag än Sede retail products & service AB samlar in din IP-adress vid besök på webbplatsen i samband med användning av tredjepartscookies. Hur detta sker samt hur du kan gå tillväga för att begränsa eller stänga av cookies i din webbläsare beskrivs i Sede retail products & service AB Information om cookies.

Vi använder din IP-adress för att förhindra intrång, incidenter och övrigt missbruk av våra tjänster på webbplatsen, för att föra statistik över besökare på webbplatsen och för att göra uppdateringar och förbättringar av webbplatsen. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att förhindra missbruk och att ha en väl fungerande webbplats.

Vem delar vi dina personuppgifter till?

Sede retail products & service AB kan komma att dela dina personuppgifter till andra företag samt samarbetspartners vid t.ex. tillhandhållande av IT-tjänster och betallösningar. Dessa mottagare behandlar endast dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Sede retail products & service AB vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda mottagare.

Sede retail products & service AB kan också komma att dela dina personuppgifter till andra företag som behandlar dina personuppgifter självständigt utan att vi styr hur personuppgifterna behandlas, t.ex. företag som hanterar transporter av varor och betallösningar. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana företag för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. När dina personuppgifter delas med sådana företag som är självständigt personuppgiftsansvariga hanteras dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i det företagets information om personuppgifter.

Sede retail products & service AB kan också komma att dela dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller vid misstanke om brott.

Var dina personuppgifter lagras

Sede retail products & service AB lagrar dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för det ändamål du lämnade uppgifterna. Se mer information under varje ändamål ovan.

Vi kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vilka är dina rättigheter?

Du har vissa specifika lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot oss. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter.

Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. På begäran från dig tillhandahåller vi skriftlig information om vår behandling om dina personuppgifter utan kostnad.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Under förutsättning att det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Sede retail products & service AB, har du även rätt att begära att vi överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ett avtal med dig.

Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktig eller ofullständig information om dig själv. Du som har användarkonto kan också logga in på ditt konto och rätta vissa eventuellt felaktiga uppgifter.

Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för, om du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas stöd för vårt berättigade intresse, om personuppgifternas behandlas på ett olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Trots din begäran om radering måste vi i vissa fall ändå spara dina personuppgifter pga. lagkrav såsom bokförings- och skattelagstiftning eller t.ex. om vi måste behålla vissa uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk.

Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av vår behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot vår behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på den rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Frågor och klagomål

Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta oss enklast på kontakt@jallajalla.se.

Om du har klagomål avseende Sede retail products & service AB behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Sede retail products & service AB vidtar de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter, t.ex. används SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Information om personuppgifter gäller endast för webbplatsen. Sede retail products & service AB ansvarar inte för andra webbplatsers personuppgiftshantering och du uppmanas därför att kontrollera den information om personuppgifter som gäller för den aktuella webbplatsen.

Cookies

När du besöker webbplatsen använder vi cookies. Nedan följer mer Information om hur vi använder cookies.

En cookie är en liten textfil som lagras på, och vid senare besök hämtas från, din dator, surfplatta, mobiltelefon eller liknande enhet när du besöker webbplatsen www.Jallajalla.se. Webbplatsen tillhör Sede retail products & service AB. Cookies gör bl.a. att webbplatsen kommer ihåg information om ditt besök så att du ska kunna få en bättre användarupplevelse.

Om du vill veta mer om cookies så kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats www.pts.se.

Det finns två typer av cookies; så kallade persistenta cookies och sessionscookies. Den persistenta cookien sparas under en längre tid på din enhet efter att webbläsaren stängs och används t.ex. för att komma ihåg de val du har gjort vid tidigare besök. Sessionscookien lagras temporärt i din webbläsare t.ex. för att komma ihåg vilket språk som du valt. Den raderas automatiskt efter att webbläsaren stängs.

Det finns också s.k. tredjepartscookies vilket betyder att cookien inte kommer från oss utan någon annan. Tredjepartscookies används ofta för webbstatisk, t.ex. Google Analytics.

För vilka ändamål används cookies på webbplatsen?

Sede retail products & service AB använder persistenta cookies och sessionscookies för att möjliggöra användande av och köp på webbplatsen. Cookies används även för att spara information mellan dina besök, till exempel innehållet i din varukorg.

Sede retail products & service AB använder tredjepartcookies för analys av användning av webbplatsen som ligger till grund för vår framtida produktutveckling. Se mer information om specifika tredjepartscookies nedan

Användning av Google Analytics/Tag Manager (tredjepartscookie)

Sede retail products & service AB använder Google Analytics och Google Tag Manager som är vedertagna produkter från Google och som använder cookies för att på en generell nivå förstå hur besökare interagerar med webbplatsen. Informationen i dessa cookies, inklusive din IP-adress, kommer Google tillhanda, lagras och används av Google Analytics på servrar i USA. Om du som internetanvändare specifikt vill undvika att bli spårad av Google tillhandahåller Google själva följande tjänst: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Användning av Hotjar (tredjepartscookie)

Hotjar är ett analysverktyg som Sede retail products & service AB använder för att förstå hur webbplatsen används och för att förbättra användbarheten. Hotjar sätter in cookies för att hjälpa oss att spåra beteenden på sidor och för att kontrollera besökarundersökningar. Inga personuppgifter samlas in med dessa cookies.

Användning av loggningssystem (tredjepartscookie)

Sede retail products & service AB använder sig av tredjepartssystem för att upptäcka och hantera fel på webbplatsen, för att möjliggöra detta sätts cookies som identifierar din session och kan identifiera aktivitet och eventuella fel kopplat till din session. Denna data anonymiseras och används endast till att förbättra upplevelsen på webbplatsen.

Användning av my.livechatinc.com (tredjepartscookie)

Sede retail products & service AB använder my.livechatinc.com för kundservice och livechatt för våra kunder. My.livechatinc.com sätter cookies för att möjliggöra för kundservice att se hur en besökare rör sig på webbplatsen och tillhandahålla support mellan sessioner. Detta innebär att när en besökare exempelvis använder livechatten kan my.livechatinc.com komma ihåg denna besökare mellan sessioner genom att lagra de personuppgifter besökaren har angett. My.livechatinc.com sätter även cookies för att kunna förbättra sin egen tjänst.

Ändringar i denna information

Sede retail products & service AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Information om personuppgifter. Om sådana ändringar sker kommer du få information om detta genom att vi skickar mejl till dig. Varje sådan ändring publiceras också alltid på webbplatsen.